Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ANIMAL COPS IN GREECE

We all need to join our forces and materialise the "Animal Cops"!!!
Please visit the below site and sign, helping us in this way to put pressure on the goverment

http://www.thepetitionsite.com/1/animal-cops-in-greece-help-us-to-press-the-government-to-create-in-greece-police-for-abuse-of

Thank you

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου