Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Το ΥΠΑΑΤ λέει ναι,στην άρση απαγόρευσης λουσίματος των σκύλων στις παραλίες!!!!!!

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες της ΠΦΠΟ προς τα αρμόδια υπουργεία ώστε να επιτρέπονται οι σκύλοι στις παραλίες-αρκεί να τηρούνται οι κείμενες διατάξεις- το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έστειλε επιστολή στο υπουργείο Ναυτιλίας,όπου εξηγεί τους λόγους της αναγκαιότητας της άρσης απαγόρευσης λουσίματος.Άλλη μια προσπάθεια της ΠΦΠΟ απέδωσε.Απομένει η εγκύκλιος του υπουργείου Ναυτιλίας,ώστε να επικυρωθεί η απόφαση. Η ομοσπονδία θα εντείνει τις προσπάθειές της,ώστε η εγκύκλιος του αρμόδιου υπουργείου να είναι σύμφωνη με την άποψη του ΥΠΑΑΤ.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ


 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                    Αθήνα 04.06.2014
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                              Αρ πρωτ.: 820/73329
ΘΕΜΑ : « Άρση της απαγόρευσης λουσίµατος κατοικίδιων ζώων στη θάλασσα »
ΣΧΕΤ : το αρ. Φακέλλου. 511.19/2014/10.04.2014 έγγραφό σας(Αριθµός Σχεδίου 1460)
Σε απάντηση του σχετικού µε το θέµα εγγράφου, σας γνωρίζουµε ότι η υπηρεσία µας έχει την αρµοδιότητα , µεταξύ άλλων, της προστασίας των ζώων συντροφιάς , τα οποία βρίσκονται υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του κατόχου τους.
1. Η προστασία των ζώων αυτών, επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή του συνόλου των κανόνων ευζωίας και της καλής µεταχείρισής τους, που συµπεριλαµβάνουν :τη παροχή κατάλληλης τροφής, νερού, τη παραµονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό ,προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι µόνιµα δεµένα και χωρίς να διαβιούν εντός ακατάλληλων κατασκευών , τη φροντίδα για την ιατρική περίθαλψη, την τεκµηρίωση της κατάστασης υγείας του ζώου συντροφιάς ( µε την ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας στο οποίο επαληθεύεται επικαιροποιηµένα, η συνιστώµενη από την κτηνιατρική πρακτική και επιστήµη κατάσταση υγείας του ζώου π.χ. πλήρες εµβολιακό πρόγραµµα ανάλογα µε την ηλικία του ζώου και τα εθνικά προγράµµατα επιτήρησης των ζωανθρωπονόσων, αντιπαρασιτική θεραπεία κ.λ.π.), την εξασφάλιση της καθηµερινής άσκησης ή του περιπάτου, το καθαρό και υγιεινό περιβάλλον για τη διαβίωση τους ώστε να µην πονούν και υποφέρουν και εν γένει να υπάρχει µέριµνα για το σεβασµό της ύπαρξής τους.( το αρ. πρωτ. 422/09.04.2014 έγγραφό σας) Το λούσιµο στην θάλασσα των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς δεν συµπεριλαµβάνεται στους κανόνες ευζωίας των ζώων ώστε ο περιορισµός του να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ζώα αυτά.

2. α. Επιιπρόσθετα, στο άρθρο 5 του νόµου 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 , καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ζώων συντροφιάς µε σκοπό τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων, αλλά και κατά δεύτερο λόγο, της προστασίας της δηµόσιας υγείας , της ασφάλειας και της διασφάλισης της κοινής ησυχίας.
Η προστασία της δηµόσιας υγείας, της ασφάλειας και της διασφάλισης της κοινής ησυχίας, επιτυγχάνονται µε τη θέσπιση γενικών διατάξεων , στο προαναφερθέν νοµικό πλαίσιο, που αφορούν ενδεικτικά, τις περιπτώσεις της εξόδου του ζώου από τον χώρο του ιδιοκτήτη του, τη παραµονή τους στις πολυκατοικίες ή στις µονοκατοικίες , τη πρόσβαση στα µέσα µαζικής µεταφοράς , την υποχρεωτική πρόσδεση του σκύλου κατά τη διάρκεια του περιπάτου, τον καθαρισµό του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται, αποσκοπώντας στο προσδιορισµό της θεµελιώδους και προεξάρχουσας υπεύθυνης συµπεριφοράς του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς και στην διαφύλαξη της αρµονικής και φιλικής συνύπαρξης των ζώων αυτών µε τον άνθρωπο.
β. Ωστόσο, στους σκοπούς του παρόντος νοµικού πλαισίου δεν περιλαµβάνεται η διευθέτηση θεµάτων όπως η πρόσβαση ή µη των ζώων συντροφιάς σε ειδικότερους κοινόχρηστους χώρους, όπως π.χ. στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα µουσεία στους χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στις παραλίες λουόµενων κλπ .
Η µη πρόσβαση αυτή καθ εαυτή των ζώων στους χώρους λουοµένων δεν υποβαθµίζει την ευζωία του ζώου συντροφιάς, η δε πρόσβαση τους, από πλευράς υγειονοµικής, δεν απειλεί την δηµόσια υγεία υπό την προυπόθεση ότι ταυτόχρονα τηρούνται απαρέγκλιτα οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους και όσον αφορά την υποχρεωτική πρόσδεση του σκύλου, ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος των δραστηριοτήτων του και ο σεβασµός των λουοµένων .
γ. Συµπερασµατικά και προκειµένου να αρθούν επιφυλάξεις ή αντιδράσεις , οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς και εν γένει οι πολίτες, πρέπει να ενηµερωθούν, µε κάθε πρόσφορο µέσο, για τις προυποθέσεις πρόσβασης των ζώων στους χώρους των λουοµένων ιδιαίτερα λόγω, π.χ. συχνά, της απουσίας εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ή της πρόσβασης στους χώρους µε πολύ µεγάλη πυκνότητα λουοµένων καθώς και ότι όταν δεν τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας,, τα αρµόδια όργανα των παραβάσεων του Ν. 4039/2012,επιβάλλουν τα προβλεποµένα διοικητικά πρόστιµα, του άρθρου 21 του ιδίου νόµου.
3. Τέλος θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς του Ν. 4039/2012 έχουν ισχύ και στη περίπτωση ζώων που έχουν εκπαιδευτεί για τη παροχή βοήθειας και προστασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή που χρησιµοποιούνται στη διάσωση.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
η επιστολή αποστέλλεται
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής
Κλάδος Αστυνοµίας& Τάξης
∆/νση Γενικής Αστυνόµευσης &
Κανονισµών Λιµένων
Τµήµα Α
Ακτή Βασιλειάδη , ( Πύλη, Ε1-Ε2)
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΙΝ: Πανελλαδική Φιλοζωική &
Περιβαλλοντική Οµοσπονδία(ΠΦΠΟ)
& Πανελλαδική Συντονιστική
Επιτροπή Ζωοφιλικών
Σωµατείων( ΠΣΕΖΣ)
Πηγή: http://www.animalscare.gr/ 

Υιοθετώντας ενήλικο σκύλο

Λίγοι µπορούν να αντισταθούν στο βλέµµα και στην άτσαλη χάρη ενός όµορφου κουταβιού. Ακόµα λιγότεροι, όµως, µπορούν να αγνοήσουν το βλέµµα ευγνωµοσύνης και την αφοσίωση ενός σκύλου που διασώθηκε και υιοθετήθηκε σε µεγαλύτερη ηλικία. Αλλά και πρακτικά, η επιλογή ενός ενήλικου ζώου έχει πλεονεκτήµατα και η συµβίωση µαζί του µπορεί να αποτελέσει µια µοναδική
εµπειρία ζωής.
Οι κυριότερες διαφορές που έχει ένα ενήλικο σκυλί σε σχέση µε ένα κουτάβι:
 • Εχει ήδη µάθει να λερώνει σε εξωτερικό χώρο και δεν θα προκαλεί «ατυχήµατα» στο σπίτι.
 • Συνήθως είναι πιο ήρεµο. Η εφηβεία έχει παρέλθει, και µαζί οι ορµονικές διαταραχές και η υπερκινητικότητα της νεότερης ηλικίας.
 • Εχει ήδη κοινωνικοποιηθεί και εξοικειωθεί µε την κίνηση στο δρόµο, τα άλλα ζώα, τους έντονους θορύβους, τα ακραία καιρικά φαινόµενα κ.λπ. Πιθανότατα θα δεχτεί και θα συνηθίσει αµέσως τη βόλτα µε το αυτοκίνητο, το λουρί και την επίσκεψη στον κτηνίατρο.
Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα που έχουν τα ενήλικα ζώα που σώζουµε από το δρόµο είναι η συσσώρευση προβληµατικών συνηθειών και φόβων λόγω δύσκολων βιωµάτων του παρελθόντος. Θα χρειαστεί συγκεκριµένη φροντίδα στην αρχή της συµβίωσής του µαζί σας, έτσι ώστε να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα, να απαλλαγεί από τυχόν φοβίες και να εξοικειωθεί µε το περιβάλλον σας χωρίς να του δηµιουργηθούν καινούργιες. Στόχος σας, σε κάθε βήµα, θα είναι να νιώσει ασφάλεια.
Φυσικά, δεν είναι σίγουρο ότι θα αντιµετωπίσετε τέτοια προβλήµατα. Πολλά σκυλιά ανακουφίζονται τόσο από την ασφάλεια και την αγάπη που λαµβάνουν, ώστε εγκλιµατίζονται πολύ γρήγορα, δείχνοντας µάλιστα µεγάλη εκτίµηση προς τους διασώστες τους.

Από πού προήλθε;

Το ιστορικό του κάθε ζώου έχει µεγάλη σηµασία, γιατί αυτό καθορίζει τη συµπεριφορά, τις συνήθειες, τους φόβους και την ικανότητα προσαρµογής του. Με βάση αυτό, µπορούµε να χωρίσουµε τα σκυλιά σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
1. Εχει περάσει πολύ καιρό στους δρόµους;
Το µαζέψατε διότι το λυπηθήκατε ή κινδύνευε ή ήταν άρρωστο ή είχε τραυµατιστεί. ?ηµιουργήστε ασφαλές περιβάλλον και εµπιστοσύνη. Πρέπει σιγά-σιγά να µάθει να χαλαρώνει, να µην κοιµάται «µε το ένα µάτι ανοιχτό». Ο φόβος και η ανασφάλεια που βίωσε στους δρόµους είναι συνήθως εµφανή. Μπορεί λοιπόν στην αρχή να κρύβεται, να µην τρώει πολύ και να θέλει να κάθεται µόνο του. Τις πρώτες µέρες ή τον πρώτο καιρό µπορεί να υπάρχει µια τάση φυγής για επιστροφή στα γνωστά ληµέρια. Εχετε το νου σας µην το σκάσει.
2. Διασώθηκε από κακοποίηση;
Οι αντιδράσεις ενός σκύλου που έχει υποστεί κάποιου είδους κακοποίηση από ανθρώπινο χέρι, πριν από τη διάσωσή του, µπορεί να είναι δύο, ανάλογα το σκύλο: αν είναι εξωστρεφής, θα εκφράζει θυµό και επιθετικότητα. Αν είναι εσωστρεφής, θα ξεσπάει στον εαυτό του µε στερεοτυπικές συµπεριφορές που ίσως καταλήγουν σε αυτοτραυµατισµό, θα είναι πιο µαζεµένο, φοβικό και καταθλιπτικό, χωρίς χαρά για ζωή. Και εδώ προέχει το χτίσιµο εµπιστοσύνης και η δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας.

3. Εχει ζήσει αποµονωµένο ή δεµένο;
Αν παρέµεινε κλεισµένο σε κλουβί, αυλή, µπαλκόνι ή δεµένο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δεν έχει µάθει ούτε τα βασικά, όπως για παράδειγµα το πώς να λερώνει σωστά, δηλαδή έξω από το χώρο όπου µένει. Τα κύρια χαρακτηριστικά των σκύλων αυτών είναι η έλλειψη κοινωνικοποίησης και ταυτόχρονα η απίστευτη, σχεδόν κουταβίσια, ανάγκη για επαφή και προσοχή. Είναι ατσούµπαλα, πηδάνε επάνω µας, µας γλείφουν παντού, µας γδέρνουν – συµπεριφορές που δείχνουν άγνοια ορίων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει κάποιος να ασχοληθεί µε τα βασικά της διαπαιδαγώγησης, αντιµετωπίζοντας το σκυλί σαν να είναι κουτάβι. Ολα από την αρχή. Προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν είναι το άγχος του αποχωρισµού ή συµπεριφορές που έχουν στόχο να τραβήξουν την προσοχή µας. Λόγω έλλειψης κοινωνικοποίησης είναι πιθανόν να υπάρχουν φοβίες ή και επιθετικές τάσεις προς άλλα σκυλιά κυρίως, αλλά και προς οτιδήποτε τους είναι άγνωστο. Θα δείχνουν επίσης υπερβολικό ζήλο για τη φύλαξη του χώρου τους.
4. Βίωσε πολλές αλλαγές περιβάλλοντος;
Η περίπτωση αυτή είναι πολύπλοκη, διότι το ιστορικό που θα λάβετε θα έχει πάντα κενά. Το σίγουρο είναι πως το ζώο έχει υποστεί διάφορων ειδών χειρισµούς και νοοτροπίες που, προφανώς, απέτυχαν, αλλιώς δεν θα έφτανε στο δικό σας σπίτι. Η εµπειρία αυτή συνήθως δηµιουργεί στο ζώο πολλές ανασφάλειες και αίσθηση εγκατάλειψης. Είναι φυσικό να θεωρεί και το δικό σας σπίτι κάτι προσωρινό. Θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστηµα µέχρι να καταλάβει το ζώο ότι «το δικό σας σπίτι διαφέρει». Και σε αυτή την περίπτωση ο σκύλος κάνει ό,τι µπορεί για να σας ευχαριστήσει (χωρίς να γνωρίζει όµως τι, αφού απέτυχε στο παρελθόν). Υπάρχει και εδώ µεγάλη προσκόλληση, καθώς και πιθανότητες για εµφάνιση άγχους του αποχωρισµού.

Περίοδος προσαρµογής

Οπως κάθε νέο µέλος σε µια οικογένεια, έτσι και ο σκύλος θα µπει σταδιακά στη ρουτίνα του σπιτιού, θα µάθει τη θέση του σε αυτό και θα προσαρµοστεί στους κανόνες και στις απαγορεύσεις. Με υποµονή και ακολουθώντας απαράβατα τους παρακάτω κανόνες, θα τον βοηθήσετε να προσαρµοστεί γρηγορότερα, να σας εµπιστευτεί και, µε τον καιρό, θα δηµιουργήσετε έναν υπέροχο δεσµό µαζί του:
 • Πρέπει να υπάρχει ησυχία στο σπίτι, χωρίς να πηγαινοέρχεται πολύς κόσµος. Ο σκύλος θα χρειαστεί το χρόνο του για να εξοικειωθεί µε το χώρο, τις µυρωδιές, τους θορύβους και την παρουσία των ανθρώπων. Κρατήστε λοιπόν µακριά τους επισκέπτες για λίγες µέρες, µέχρι να ξεθαρρέψει ο καινούργιος σας συγκάτοικος.
 • Αν έχει κρυφτεί, αφήστε τον στην κρυψώνα του. Δώστε του όσο χρόνο χρειάζεται, χωρίς να κάνετε προσπάθειες να τον βγάλετε από εκεί. Θα βγει µόνος του, όταν αισθανθεί σιγουριά. Βάλτε του κοντά (στο ίδιο δωµάτιο) το φαγητό και το νερό του και «ξεχάστε τον» – όσο δύσκολο κι αν είναι για σας.
 • Διαµορφώστε µια καθηµερινή ρουτίνα µαζί του, συµπεριλαµβάνοντας και τις βόλτες, την οποία θα κρατήσετε σταθερή για να µπορεί να προβλέψει την ηµέρα του και τις κινήσεις σας. Θα πρέπει στην αρχή να βγαίνει συχνά (5 – 6 φορές την ηµέρα), για να του δίνεται η ευκαιρία να κάνει τις ανάγκες του, διότι ακόµα και αν ξέρει να κρατιέται, θα χρειαστεί λίγη εξάσκηση µέχρι να προσαρµοστεί στο δικό σας πρόγραµµα. Εάν λερώσει µέσα, µη δώσετε σηµασία στο γεγονός. Μαζέψτε τα χωρίς να σας πάρει είδηση.
 • Μην τον φορτώνετε µε πολλά καινούργια ερεθίσµατα. Κρατήστε τις βόλτες χαλαρές και σύντοµες, αποφεύγοντας να τον φέρετε σε επαφή µε πράγµατα τα οποία ενδέχεται να µη γνωρίζει και να τον αγχώσουν – όπως βόλτα µε το αυτοκίνητο, µε φίλους σας για καφέ, πλύσιµο και στέγνωµα.
 • Παρακολουθείτε τις αντιδράσεις του καθηµερινά για να καταλάβετε περισσότερα πράγµατα για εκείνον, όπως πώς αντιδρά µε άλλους σκύλους, µε γάτες, σκουπίδια, σκουπιδιάρικα, οµπρέλες, σειρήνες, καπέλα, µπαστούνια κ.λπ. Σηµειώστε πότε εµφανίζει σηµεία δυσφορίας, αναστάτωσης ή πανικού. Θα πρέπει να τα δουλέψετε µαζί, ένα-ένα, ώστε να τα συνηθίσει και να εξοικειωθεί.
 • Μην τον αφήνετε χωρίς λουρί στη βόλτα ή σε µέρος του σπιτιού ή του κήπου από όπου µπορεί να δραπετεύσει. Μας φαίνεται περίεργο, αλλά είναι στη φύση του: όσο δύσκολα και να έχει περάσει πριν έρθει σε εσάς, επέζησε. Θα προτιµήσει το οικείο από το άγνωστο και θα προσπαθήσει να γυρίσει σε αυτό.
 • Μάθετέ του να µένει µόνος. Αφήστε τον καθηµερινά για µικρά χρονικά διαστήµατα µόνο του, αρχικά στο χώρο του και αργότερα στο σπίτι. Αυξήστε σταδιακά τη διάρκεια.
 • Μην ασχολείστε συνέχεια µαζί του.
 • Μην του δείχνετε «πόσο τον λυπάστε…». Δεν τον αποζηµιώνετε έτσι για όλα όσα έχει περάσει. Οι σκύλοι αντιλαµβάνονται όλη αυτή τη συµπόνια ως ανοχή και αδυναµία εκ µέρους σας. Η υπερβολική συναισθηµατική φόρτιση πιθανότατα θα προκαλέσει περισσότερα προβλήµατα και περισσότερο άγχος.
Photo courtesy of Carlo Raciti | www.carloraciti.com

Πότε µπορούµε να του φερθούµε σαν ένα κανονικό σκυλί;

Αν τηρήσετε τους παραπάνω κανόνες για τουλάχιστον 2 – 3 εβδοµάδες και ο σκύλος παραµένει επιφυλακτικός, αντικοινωνικός, ανασφαλής ή αποφεύγει την επαφή µαζί σας, τότε καλό θα είναι να συµβουλευτείτε έναν ειδικό. Υπό κανονικές συνθήκες όµως, θα έχετε αρχίσει πια να επικοινωνείτε. Θα καταλαβαίνετε τι θέλει, θα καταλαβαίνει και εκείνος εσάς. Θα σας αναζητά µέσα στο σπίτι, θα δείχνει ενδιαφέρον για τις κινήσεις σας αλλά και για ό,τι συµβαίνει γύρω του. Θα είναι πολύ πιο εξωστρεφής και θα ζητάει περισσότερη επαφή, ξεκινώντας o ίδιος συναναστροφές για χάδια και παιχνίδια. Αν κρυβόταν, δεν θα κρύβεται πια. Θα έχει εµπεδώσει την καθηµερινή του ρουτίνα και θα περιµένει µε ανυποµονησία, στην καθορισµένη ώρα, το φαΐ και τις βόλτες. Και θα το νιώθετε κι εσείς πως είναι πλέον έτοιµος για καινούργιες εξορµήσεις και εµπειρίες.
Πηγή: www.trihes.gr

Φοβάται κάθε επαφή με τον έξω κόσμο και ειδικά τους άλλους σκύλους;

Υιοθετώντας ένα πρώην αδέσποτο, υιοθετούμε και όλα τα τραυματικά βιώματά του. Μπορεί να φοβάται οτιδήποτε ή να αντιδρά απρόβλεπτα όταν βλέπει άλλα σκυλιά, γάτες, παιδιά ή την ηλεκτρική σκούπα. Πλάσματα και αντικείμενα, δηλαδή, που του βγάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά, διότι είτε δεν είχε την ευκαιρία να τα γνωρίσει είτε είχε άσχημες σχετικές εμπειρίες στο παρελθόν. Παρότι οι σκύλοι είναι από τα πιο πιστά πλάσματα του πλανήτη μας, η εμπιστοσύνη τους πρέπει να κερδηθεί. Αν μάλιστα για κάποιο λόγο έχει κλονιστεί, αργεί να αποκατασταθεί. Από πού να ξεκινήσουμε, λοιπόν;

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα

Συνήθως πρόκειται για καθαρό φόβο. Αυτός μπορεί να εκφραστεί -για παράδειγμα, μόλις συναντήσει τον άλλο σκύλο- είτε άμεσα είτε να καμουφλαριστεί ως επιθετικότητα, τη λεγόμενη «φοβική επιθετικότητα». Στην πρώτη περίπτωση ο σκύλος μας θα τρέμει, θα μειώνει το μέγεθός του ξαπλώνοντας ή καμπουριάζοντας με σκυμμένο κεφάλι, θα λαχανιάζει, θα αρνείται να πλησιάσει ή θα προσπαθεί να κρυφτεί. Στη δεύτερη περίπτωση θα γαβγίζει, θα γρυλίζει -με ή χωρίς την επίδειξη δοντιών-, θα σηκώνει το τρίχωμα, θα κάνει όλα όσα μπορεί για να φοβίσει πρώτος τον άλλο. Συνήθως, θα κάνει και κίνηση πίσω-μπρος δείχνοντας σύγχυση. Όλα τα παραπάνω μπορεί να προκύψουν ακόμη και σε καλά κοινωνικοποιημένους σκύλους, στην περίπτωση που είχαν κάποια τραυματική εμπειρία με άλλο ζώο κάποια στιγμή.

Πώς διαμορφώθηκε μια τέτοια συμπεριφορά;

Αν, για παράδειγμα, ο σκύλος ήταν αποκλεισμένος σε ταράτσα, αυλή, μπαλκόνι ή εσωτερικό χώρο χωρίς σπουδαία ερεθίσματα, τότε το πρόβλημά του θα είναι γενικευμένο. Θα είναι επιφυλακτικός με τον περίγυρό του και με οτιδήποτε καινούργιο αντικρίζει, έως ότου το συνηθίσει. Αν πάλι κοινωνικοποιήθηκε, αλλά όχι όσο έπρεπε, τότε θα αντιδρά αρνητικά μόνο σε συγκεκριμένα ερεθίσματα.
Οι σκύλοι διανύουν την περίοδο της κοινωνικοποίησης όταν ακόμη είναι κουτάβια, 3 – 16 εβδομάδων. Η περίοδος αυτή χρησιμεύει στο να εξοικειωθούν με το περιβάλλον τους και με ό,τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην ενήλικη ζωή τους.
Τι είδους ερεθίσματα θα έπρεπε να αντικρίσει το κουτάβι μας όσο γίνεται νωρίτερα; Άλλα σκυλιά, παιδιά διάφορων ηλικιών, αυτοκίνητα, κίνηση στο δρόμο, γέρους, περίεργα ή θορυβώδη αντικείμενα, όπως καπέλα, ομπρέλες, σκουπιδοσακούλες, σκουπιδιάρικα, ασθενοφόρα, καμπάνες και μαγκούρες, άλλα ζώα, όπως γάτες, πουλιά, κ.λπ.
Αν τα δει για πρώτη φορά πολύ αργότερα, θα του είναι εντελώς ξένα και πολύ πιο δύσκολο να τα δεχτεί. Αντίθετα, όσο καλύτερα είναι κοινωνικοποιημένος ένας σκύλος, τόσο πιο εύπλαστος και δεκτικός θα είναι στη ζωή του – θα δέχεται κάθε καινούργιο ερέθισμα με πολύ περισσότερη ευκολία.


5 Κανόνες για να συνηθίσει τους άλλους σκύλους

Όσο περισσότερος καιρός έχει περάσει από την υιοθεσία του ζώου, τόσο περισσότερο ασφαλές νιώθει στο καινούργιο του περιβάλλον. Μέχρι, όμως, να αποκτήσει σιγουριά στο χώρο μας, εμείς τον βοηθάμε ως εξής:
1. ∆εν επισπεύδουμε την επαφή του με άλλα σκυλιά, ειδικά όταν έχει μόλις έρθει στο σπίτι μας. Χρειάζεται χρόνο για να γνωρίσει πρώτα εμάς και να μας συνηθίσει. Ο ενήλικος σκύλος δεν είναι τόσο εύπλαστος όσο ένα κουτάβι. Αργεί να αφομοιώσει καινούργια δεδομένα.
2. Αποφεύγουμε τις συναντήσεις με μεγάλες ομάδες σκύλων. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να φοβηθεί, να στρεσαριστεί και να συμπεριφερθεί ανάρμοστα προς αυτούς.
3. Πρώτη μας «αποστολή» είναι να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στη βόλτα. Γι’ αυτό προηγείται το να μάθει να είναι ήρεμος υπό όλες τις συνθήκες, παρά να αρχίσει τις οικειότητες με τα άλλα σκυλιά. ∆εν είναι απαραίτητο, ούτε καλή ιδέα, ο σκύλος μας να «χαιρετά» όποιο σκύλο συναντάμε. Το να φέρουμε δύο σκυλιά σε επαφή όσο είναι δεμένα σε τεντωμένα λουριά προκαλεί ένταση, η οποία δυσκολεύει την κατάσταση. Για να επιτύχουμε ηρεμία στη βόλτα, φροντίζουμε να έχουμε πάντα μαζί μας αγαπημένες λιχουδιές (όχι κροκέτες, που τις τρώει κάθε μέρα) και του αποσπάμε την προσοχή από το ερέθισμα που τον ενοχλεί: κρατάμε μια λιχουδιά στη χούφτα μας, κοντά στο σώμα μας, φωνάζοντας το όνομά του και ζητώντας του να καθίσει μέχρι να περάσει το ερέθισμα (άλλος σκύλος, γάτα, λεωφορείο κ.ο.κ.). Εάν γαβγίσει προς το ερέθισμα, του αποσπάμε την προσοχή και τον κατευθύνουμε με χαλαρότητα προς την αντίθετη κατεύθυνση, μέχρι να ηρεμήσει. Σιγά-σιγά θα μάθει να αγνοεί ό,τι τον ενοχλεί.
4. Μόνο αφού έχει μάθει να αγνοεί τα άλλα σκυλιά είναι έτοιμος, εάν το επιθυμούμε, να έρθει σε πιο στενή επαφή με αυτά. Θα έχει περάσει όμως αρκετός χρόνος (πιθανώς μερικοί μήνες) έως τότε. Ξεκινάμε τις προσπάθειες φροντίζοντας να συναντά μόνο ένα σκύλο κάθε φορά, που θα είναι φιλικός και ήρεμος. Μπορούμε να ζητήσουμε από κάποιον φίλο να φέρει τον καλόβολο σκύλο του. ∆εν αφήνουμε τα δύο ζώα να έρθουν αμέσως σε επαφή. Αφήνουμε χώρο μεταξύ τους, όσο περπατάμε, μέχρι να συνηθίσουν ο ένας τον άλλο. Μόνο εάν είναι και τα δύο σκυλιά ήρεμα κατά τη διάρκεια της βόλτας μπορούμε να τα αφήσουμε να μυριστούν και να γνωριστούν. Τα λουριά τα αφήνουμε χαλαρά (ποτέ τεντωμένα) και φροντίζουμε κάθε επαφή να είναι σύντομη και ευχάριστη. Εάν παρατηρήσουμε ότι κάποιο σκυλί αρχίζει να «τσιτώνει», τότε, με χαλαρή φωνή, τα απομακρύνουμε αποσπώντας τους την προσοχή. Αν πάλι είναι χαλαρά και κουνάνε ουρές, τότε ίσως μπορούμε να δοκιμάσουμε να τα αφήσουμε για λίγο λυτά (με τα λουριά να σέρνονται από πίσω τους, ώστε να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε πάλι στην περίπτωση που θα χρειαστεί) σε έναν κλειστό, ελεγχόμενο χώρο για να παίξουν. Επιβραβεύουμε πάντα την καλή και ήρεμη συμπεριφορά.
5. Ως γενικός κανόνας, οποιαδήποτε προσπάθεια κοινωνικοποίησης θα ωφελήσει το σκύλο μας ουσιαστικά μόνο όσο εκείνος δείχνει να το ευχαριστιέται. Αν η εμπειρία είναι δυσάρεστη ή αν η συμπεριφορά του δεν δείχνει να βελτιώνεται, τότε πιθανότατα βιαστήκαμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να τον προστατεύουμε από ενοχλητικές, για εκείνον, συναναστροφές, χρησιμοποιώντας την απόσπαση της προσοχής (βλ. σημείο 3). Μην απογοητεύεστε και μην το θεωρείτε πισωγύρισμα. Είναι εξίσου σημαντικό, διότι έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη του σε εμάς.
Πηγή: www.trihes.gr

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Ο ηρωισμός δεν είναι μόνο ανθρώπινο προτέρημα....

Η ηρωική γάτα που πήδηξε 5 φορές στη φωτιά για να σώσει τα μικρά της


Μια αδέσποτη γάτα που συγκλόνισε όλο τον κόσμο με τον ηρωισμό της όταν έσωσε και τα 5 γατάκια της μόλις τεσσάρων εβδομάδων από ένα εγκαταλελειμμένο γκαράζ που τυλίχθηκε μια μοιραία νύχτα στις φλόγες.
Ήταν 29 Μαρτίου του 1996. Στην περιοχή East New York στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το γκαράζ όπου είχε βρει καταφύγιο η Scarlett και τα γατάκια της έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα να παγιδευτούν τα νεογέννητα στις φλόγες. Η Scarlett με απτόητο θάρρος αψήφησε τον κίνδυνο και έβγαλε ένα – ένα τα γατάκια της έξω από το φλεγόμενο κτίριο. Και παρά το γεγονός ότι υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός της και ότι δεν έβλεπε καθόλου καθώς οι φουσκάλες είχαν κλείσει τα βλέφαρα της, η Scarlett συνέχισε κάνοντας 5 δρομολόγια ακόμη μέσα σε πυκνό καπνό και σε υψηλές θερμοκρασίες μεταφέροντας ένα-ένα τα γατάκια της από τον εξωτερικό χώρο του φλεγόμενου κτιρίου στο απέναντι πεζοδρόμιο για να είναι περισσότερο ασφαλείς.


Όταν ο βετεράνος πυροσβέστης David Giannelli έφθασε στο σημείο αντίκρισε την Scarlett με τα 5 της γατάκια σε άθλια κατάσταση. Μόλις η Scarlett είδε τον David Giannelli άρχισε να μετράει τα γατάκια της ακουμπώντας τη μύτη της στα κεφαλάκια τους και όταν διαπίστωσε ότι έχει κοντά της και τα 5 έχασε τις αισθήσεις της. Η Scarlett και τα νεογέννητα της μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρική κλινική. Υποβλήθηκαν σε αγωγή για εγκαύματα και εισπνοή καπνού και τοποθετήθηκαν μέσα σε ένα θάλαμο οξυγόνου στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μόνο το ένα από τα γατάκια της δεν τα κατάφερε και πέθανε μετά από μερικές εβδομάδες. Τα εγκαύματα της Scarlett ήταν πολλά και σοβαρά. Καμένα αυτιά και πόδια. Καμένο όλο της το σώμα. Τα μάτια της ανέκτησαν σταδιακά την όρασή τους, αν και ήταν απαραίτητο για τους χειρουργούς να αντικαταστήσουν ένα από τα βλέφαρά της.

Την ηρωική γατούλα την ονόμασαν Scarlett καθώς η ιστορία της θύμιζε εκείνη της Scarlett O’Hara στην επική ταινία Gone with the Wind. Αλλά και λόγω των κόκκινων κηλίδων του δέρματος της που ήταν ορατές μέσα από την καμένη γούνα της. Τα 4 γατάκια της Scarlett υιοθετήθηκαν μετά από αρκετό διάστημα καθώς οι υποψήφιοι κηδεμόνες ήταν χιλιάδες και έπρεπε να επιλεγούν οι καλύτεροι.

Η Scarlett έλαβε βραβείο για τον ηρωισμό της από την Βασιλική Εταιρεία για την πρόληψη της σκληρότητας στα ζώα (RSPCA). Η πλάκα έγραφε: «Απονέμεται για το θάρρος της Scarlett σε αναγνώριση των ενεργειών της να σώσει τα γατάκια της όταν αυτά είχαν παγιδευτεί σε ένα φλεγόμενο γκαράζ στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ, 29 Μαρτίου 1996».
Η Scarlett παρά το γεγονός ότι υπέστη μια μόνιμη παραμόρφωση εξαιτίας της πυρκαγιάς έζησε ευτυχισμένη τα υπόλοιπα της χρόνια δίπλα στη συγγραφέα Karen Wellen, η οποία τότε μόλις είχε χάσει την ηλικιωμένη της γάτα σε τροχαίο ατύχημα, και ήθελε όπως είχε αναφέρει να υιοθετήσει μόνο ζώα με ειδικές ανάγκες. Η Scarlett απεβίωσε το 2008 στην ηλικία των 13 ετών. Προς τιμήν της το Animal North Shore Shelter καθιέρωσε το βραβείο «Scarlett» που απονέμεται σε ηρωικά ζώα. Η Scarlett έγινε σύμβολο ηρωισμού, αυτοθυσίας και μητρικής αγάπης σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Πατήστε εδώ για να δείτε το video με την μικρή Scarlett!! 

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Αγοράζοντας προιόντα ΚΑΖ βοηθατε το Καταφυγιο

Αποκτώντας κάποιο από τα προΐόντα του ΚΑΖ βοηθάτε τα αδέσποτα που φροντίζει το Καταφύγιο :)
Για παραγγελίες επικοινωνήστε με το kazsheltersales@gmail.com
H αποστολή γίνεται μέσω ΕΛΤΑ με αντικαταβολή
Τα προϊόντα αποστέλλονται με χρέωση παραλήπτη και επιβαρύνεσθε με τα μεταφορικά.
Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα προΐόντα μας